ЕдПлаКо-МК може да биде основата за дизајн или прилагодување на политиките за родова еднаквост во Македонија.

Со помош на ЕдПлаКо-МК , предлагаме осмислување на сеопфатна Стратегија за еднакви можности за вработување, чија имплементација ќе се базира на користење и имплементација на карактеристиките на ЕдПлаКо-МК во секоја компанија и институција.

Другите насоки за кои се залагаме преку користење на ЕдПлаКо-МК се следните: